Kristdemokrater som lovar och levererar

Insändare till SLA 2008-04-06
Kristdemokrater som lovar och levererar
Värme, kärlek och goda relationer är sådant som alla människor behöver. Politiken kan inte ge detta, men däremot kan politiker ge en del förutsättningar. Jag är stolt över att vara kristdemokrat och ha tre statsråd i regeringen som verkligen levererar resultat. Göran Hägglund har bl a medverkat till vårdnadsbidraget, tandvårdsreformen och miljoner till psykiatrin. Maria Larsson har sett till att stora satsningar görs för de äldre, att föräldrar får stöd och att en nollvision mot självmord ska införas. Nyligen har Mats Odell hyllats för sin utmärkta förmåga att förhandla storaffärer. 55 miljarder till statskassan gör att medborgarna får det bättre framöver.

Vi kristdemokrater verkar för ett medmänskligare samhälle. Under det senaste året har vi förutom inflytande i kommun och region även fått det i regeringen. Vi brinner för att göra det bättre för den enskilda människan. Vi vill vara med om ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.