Leijonborg i Skövde

I dag var Lars Leijonborg i Skövde och höll ett anförande kring kunskap, forskning, satsningen på den kommande forskningspolitiska proppen och dessutom talade han rätt länge om vikten att satsa på studenternas ekonomi. Även om jag inte är folkpartist så lät det bra. Han gav några riktigt goda exempel på svenska vetenskapsmän som inte bara satt Sverige på kartan utan också bidragit till utvecklingen. Jag gillade särskilt att han talade om forskningen inte bara ur tillväxthänseende utan också vikten av att bidra till att lösa många av mänsklighetens problem. Jag undrar om han ändå inte hamnat på rätt plats i regeringen! Alliansregeringen gör väldigt många bra saker. De inte bara pratar utan åstadkommer också mängder. Frågan är när svenska folket ska uppfatta att vi har en bra regering och säga till opinionsmätarna att de stöttar regeringen. Socialdemokraterna gör ingenting och fåt höga siffror i alla mätningar.