Debatten om "Guds hand" rasar

Det har blivit en mediastorm kring debatten om "handen" på signalerna vid övergångsställen. Semiotik är ett intressant ämne och tolkning av tecken lockar många. Många personer tar dagligen del av tecken som de inte är medvetna om. Till och med så att man bär kläder med symboler som man inte har en aning om att man sprider. Är debatten om handen en "pseudo-debatt" eller är den ett uttryck för att man inte längre får stå för sin tro i vårt land? Debatten pågår bland annat i Dagen.