Klimatmärkning av livsmedel

Klimatmärkning av livsmedel


Genom att handla lokalt producerade livsmedel medverkar vi konkret till att ta ansvar för miljön. Men det är svårt för konsumenten att veta vad som är det bästa valet. Därför är det positivt att initiativ tas till nya märknings- eller certifieringssystem där man ser den miljöpåverkan eller energikostnad som en produkt kräver allt från odlingen till butiken. Allt fler konsumenter kräver deklarationer av olika slag och ekologiska eller KRAV-märkta grödor lockar stort. Särskilt ekologisk mjölk har blivit en stor framgång. Makten för att åstadkomma de verkliga förändringarna ligger hos konsumenten, inte genom lagstiftning. Det man efterfrågar och köper kommer också att finnas tillgängligt. Genom att köpa lokalt producerade grödor gör vi konkreta miljösatsningar. Där det inte finns lokala alternativ är det viktigt att noga kolla vilka märkningar som finns. Någon typ av miljömärkning eller rättvisemärkning borde vara en självklarhet för alla hushåll.

(Insändare publicerad i SLA 080818)