AIDS behöver ansikten

På World Aids Day genomfördes över hela världen en mängd aktiviteter för att uppmärksamma en av våra största gemensamma utmaningar. Alltför många drabbas av HIV/AIDS. I S:ta Helena Kyrka genomfördes i måndags en gudstjänst anordnad av församlingen och RFSL i Skaraborg under ledning av Karin Långström Vinge som har mer info på sin blogg. Monica Green, socialdemokratisk riksdagsledamot, berättade om en nära väns sjukdom och bortgång och visade på statistik att det sker en ökning av HIV i Sverige.

När Johanna Fredriksson berättade om sin upplevelse av HIV överfördes en känsla av gudstjänstens tema "det kunde varit du" som en personlig utmaning till oss alla. Det är betydelsefullt att personer som själva har erfarenhet av detta ohyggliga virus berättar om det. Johanna gjorde det på ett mycket bra och engagerande sätt. Det kändes positivt att många i Skövde slöt upp och på detta sätt markerade sympati och empati på världsaidsdagen.