Bildning eller utbildning?

En intressant debatt har uppstått efter att DN publicerat en artikel kring den kommande amerikanska regeringen. Barack Obama har valt att omge sig med ett gäng skarpa hjärnor. Det är i alla fall en slutsats som man dra av artikeln. Samtliga medlemmar av Obamas kabinett har minst en akademisk grundexamen. Dessutom finns det både doktorer och en Nobelprisvinnare i gänget. Jämförelsen med den svenska regeringen blir då uppenbar och där konstateras att fyra av tio saknar akademisk examen. Vilken slutsats kan man dra av detta? Är det viktigt att politiker har en formell utbildning eller att de har lärt sig det politiska hantverket genom "in house practice"? Självklart är det bra med utbildning och i jämförelse med tidigare regeringar så är nog vår nuvarande regering minst lika utbildad. Samtidigt så är det skillnad på utbildning och bildning. Någon har definierat bildning som "det man har kvar då man glömt allt det man har lärt sig". Jag har under årens lopp mött många "outbildade" politiker, men de har verkligen varit bildade och kompetenta att hantera sina uppdrag. Det gör att man måste närma sig frågan om kraven på politikers utbildningsnivå med stor ödmjukhet. Många av dagens ledande politiker, i såväl regering, som landsting/regioner och kommuner, har "gått den långa vägen" och besitter en mycket stor kunskap även om de saknar formella akademiska kunskaper. Utbildning lönar sig alltid i längden och att tillbringa några år på ett lärosäte ger alltid värdefulla erfarenheter även om man inte direkt tillämpar de vunna rönen i sitt arbete. Regeringen kommer, enligt en arbetsgrupp, att lägga fram förslag till nytt studiestöd. Det är välkommet. Helst skulle jag vilja se en studielön. Visserligen utbildar man sig för sin egen del, men samtidigt så behöver vi utbildade människor och att få betalt för utbildningen skulle säkert bli en hög kostnad kortsiktigt, men på sikt säkra Sveriges intäkter och på så sätt blir det en lönsam affär. Win - Win ska man säga nuförtiden. Några intressanta bloggar kring Obamas kabinett är KSF-bloggen och Kalles Blogg.