Ilskna och besvikna studenter

Högskoleverket kom med ett rejält dråpslag mot Högskolan i Skövde då de drog in examinationsrätten för sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeutbildningen. Nu stoppas intagningen till nästa termin och några hundra tvingas att söka sig till andra skolor. För de som går programmet är ilskan och vreden stor. Studenterna har litat på att Högskolan håller måttet, men har nu fått klart för sig att skolan inte uppfyller de krav som ställs på en akademisk utbildning. Reaktionen är att många känner sig lurade och även om de nuvarande studenterna kommer att få ut sin examen så är de rädda för att den betraktas som en "light" variant. Nu gäller det för Högskolans ledning att ta tag i frågan och se till att den återfår möjligheten att verka inom omvårdnadsvetenskap. Det "ironiska" är att Skövde har utsetts till Årets Studentstad, detta med tanke på att vi tar väl hand om våra studenter. Just nu känner vi mestadels medlidande med ett stort antal studenter. Trots allt finns det en viss glädje i att de andra utbildningarna håller hög klass och i några fall till och med finns med i ledande världsforskning. Styrelsen och ledningen för skolan har nu ett stort ansvar att verka för att förtroendet återskapas. Vi vill fortsätta att utbilda sjuksköterskor i Skövde.