Rätten att själv bestämma sin pensionsålder

När är rätt tid att gå i pension? Vem är bäst på att avgöra det? Kristdemokraterna menar att den äldre själv ska få ett större inflytande över tidpunkten för sin pension. Äldreminister Maria Larsson skriver på DN Debatt och menar att alla äldre bör ha rätt till deltid från 61 år och få arbeta kvar tills 72-årsdagen, men att det är individen själv som avgör tidpunkten. Detta är en god tanke. Dessutom föreslås åtgärder som också gör att det lönar sig att stanna kvar och arbeta några år till. Demografin pekar på arbetskraftsbrist i framtiden och då är det välkommet att fler arbetar kvar så länge de själva önskar. Att tvinga en person att lämna sin arbetsplats vid 67 års ålder kan t o m verka diskriminerande. Den som säger; "jag vill och kan arbeta efter 67 år" bör också få det.