Budgetdebatter

Under de senaste veckorna har det varit budgetdebatter. I Regionfullmäktige debatterade vi under två dagar och 139 inlägg och 188 repliker framfördes under den 13 timmar långa debatten. Vår budget "Se människan" lyftes fram på ett tydligt sätt och väckte reaktioner. Andra partier ser "kollektivet", "massorna", "personalen" eller hur man nu beskriver en mängd människor. Vi drev hårt tesen " individen", "människan", "den enskilde medarbetaren" eller "patienten". Det fick en av s-höjdarna att reagera kraftigt att vi så tydligt betonade den enskilda människan. Det värmde mig gott att få in det perspektivet i debatten.
I Skövde kommunfullmäktige varade också debatten några timmar, men där blev det tyvärr påhopp inom alliansen, vilket jag inte gillar. Att vänsterblocket gör påhopp är en del av "reglerna", men att en folkpartist försöker "nita" en moderat känns olusitgt i den allmänna debatten.
Jag tillhör den typ av politiker som gärna ser breda lösningar. Jag vill ha skövdebornas eller västragötalänningarnas bästa för ögonen då jag är med och fattar beslut. En del gillar tuffa tag i talarstolen, jag ser hellre konstruktiva lösningar. Däremot försvarar jag mig starkt då jag blir angripen och i regionfullmäktige blev det några "hårda" ordväxlingar. Det jag uppskattar med det politiska livet är att man skiljre mellan sak och pe