Kristdemokraterna laddar på rikstinget

Kristdemokraterna är inget stukat parti. Joakim Jakobsson skräder inte orden i sin ledare i Aftonbladet och försöker att utmåla kristdemokraterna som dagens "losers". Men Jakobsson har fel i sin analys och partiet står starkt internt och har Ett stort antal av de vallöften som gavs 2006 är redan infriade tack vare ett jätteengagemang från Göran Hägglund, Maria Larsson och Mats Odell i regeringen. Eftersom det är en alliansregering bestående av fyra partier är det ett ständigt givande och tagande, men familjepolitiken har stärkts, viktiga steg har tagits inom folkhälsan, psykiatrin har fått ökat stöd. den mest orättfärdiga skatten, fastighetsskatten, håller på att reformeras och pensionerna för de sämst ställda kommer att förändras. Tyvärr har inte partiet fått utdelning i opinionssiffrorna ännu, men det tror jag bara är en tidsfråga. Att ledaren uppmärksammar Kristdemokraterna visar att partiet är viktigt och avgörande för alliansens framtid. Alliansen klarar sig inte utan kristdemokraterna och för s-sidan är det nog en strategi att försöka ge sig på kristdemokraterna, men sådana "attacker" sporrar bara. Nu laddar landets kristdemokrater för partiets årshöjdpunkt, rikstinget som i år kommer att hållas i Norrköping.