Inspirerande att vara politiker

Det är oerhört inspirerande att vara förtroendevald. Att vara politiker innebär att ständigt få ta del av nya kunskaper, möta människor och få bidra till att förändra samhället. Min ambiton som poitiker är att ha ledstjärnan att "skapa ett medmänskligare samhälle". Dagens uppgift har varit att arbeta med budgeten i Västra Götalands för 2008 och de kommande åren därefter. Det är en väldig utmaning att på några sidor teckna ned det som man vill åstadkomma de närmaste åren. Dessa texter kan, om de får stöd i regionfullmäktige, leda till att tusentals västra götalänningar får en bättre tillvaro. Politik är att vilja och våga ha visioner. Jag är med i ett parti som både vill och vågar.