Mediekunskap - nytt ämne för alla

Gör mediekunskap till ett obligatoriskt ämne på gymnasiet. Vi tillbringar mer tid i mediernas värld än vad vi tillbringar på vårt arbete. Varje dag, under hela livet, flödar mängder av budskap in i vår sinnesvärld. Många för att påverka oss till olika beteenden, t ex att köpa en viss vara. Medierna har en egen dramaturgi, eget språk och ingår i system som man behöver lära sig och därmed förstå deras betingelser. En hel del av den påverkan som medierna utövar är negativ, men de är också en förutsättning för det demokratiska samtalet och är därmed oundgängliga för den fria debatten. Mediekunskap borde vara ett obligatoriskt ämne för alla på gymnasiet.