Vårdnadsbidrag på gång

Jag är med i en debatt i tidningen SLA om vårdnadsbidraget. Jag tycker inte att 3.000 kr i månaden per barn är tillräckligt, men i alla fall bättre än NOLL kronor. I dag får man ingen ersättning alls och vårdnadsbidraget ger i alla fall ett visst stöd till de föräldrar som vill vara tillsammans med sina barn. Genom att införa vårdnadsbidraget säger vi att "vi uppskattar föräldrar". Under många år har vi stöttat föräldrar som vill arbeta och erbjuda kommunal barnomsorg. Det är bra och ska fortsätta, men vi måste ha alternativ. Nu finns ett sådant, men det hänger på att kommunerna bestämmer sig för att införa detta. Det är en kommunal reform och nu är det upp till kommunpolitikerna. Utan Kristdemokraterna hade denna reform aldrig blivit av. Ju fler som röstar på Kristdemokraterna desto störra chans att påverka ändå mer med viktiga frågor som t ex familjepolitiken.