Biobränslen försämrar miljön?

De stinkande sockerrörsodlingarna och de vidriga sociala förhållandena i samband med etanolframställning som råder i sydamerika har väckt rubriker. Nu varnar Världsnaturfonden (WWF) att även afrikanska länder utnyttjas av bolag som kraftfullt driver på produktion av biobränslen. Vi vill gärna ha miljöbilar. Det är en god tanke. Att vi måste överge bensinmotorn står klart för de flesta, men vad är alternativet? Ska vi skövla naturen i andra länder, medverka till att skapa närmare slavliknande förhållanden för fattiga människor som offrar sig i röken av de nedbrända sockerrörsodlingarna och som lever under ohållbara situationer? Det pågår en debatt om Fair Trade då det gäller livsmedel. Samma etiska frågor behöver vi också ställa avseende biobränslen. En hållbar utveckling ser både till ekonomin, miljön och de sociala förhållandena. Fordonsindustrin måste presentera fler bränslealternativ.