Kultur ger livskvalité

Som vice ordförande i Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen är jag stolt över det kulturliv som finns i länet.

Utbudet berikar invånarna och medverkar till att uppnå visionen om "det goda livet". Kultur handlar om att odla den inre människan, stärka identiteten och verka för ett samhälle där frihetsbegreppen frodas.

Kulturen ger möjlighet att människor möter varandra men också andras åsikter. Den berikar samhället genom att ständigt föra ett samtal kring våra värden. Den medicinska utvecklingen har gått starkt framåt och vi kan erbjuda människokroppen ett oerhört stöd, men även den inre människan behöver må bra. Kulturlivet medverkar till en god folkhälsa och livskvalité.