Rätten att själv få välja

Ett stort systemskifte är på gång i Sverige. Allt fler beslut får nu individen eller familjen själv avgöra. Tidigare centralistiska och myndighetsutövande system är på gång att ersättas med individens valfrihet. Under årtionden har politikerna ansett att de ska bestämma i vilken skola barnen ska gå, vem som ska utföra hemtjänsten och i vilket äldreboende pensionärerna ska bo. Kristdemokraterna är nu med i den svenska regeringen och det gör skillnad. Nu handlar det om att familjen samlas runt köksbordet och tar sina beslut. Den äldre som behöver hemtjänst kan själv få välja vilket bolag som ska komma och utföra arbetet och om det handlar om äldreboende är man aktivt med och deltar i processen. Detta innebär att man visar respekt för individens egen förmåga att ta ansvar för sitt liv. Vi vill och vi kan och nu får vi!