Stor respons på seniorboende

Informationsmötet om seniorboende blev väldigt lyckat. Det kom ca 160 personer för att lyssna till idéer om hur det framtida boendet för äldre kan se ut. Det talades om tre typer av boenden. Seniorboende - "vanliga" lägenheter men med gemenskapsutrymmen. Trygghetsboenden - lägenheter för äldre med lite större trygghetsbehov och Vård- och omsorgsboenden - det som vi idag kallar särskilt boende där man har ett stort omvårdnadsbehov. Från kyrkornas sida i Skövde drömmer vi om ett seniorboende. Det ska innehålla bra standard på lägenheten, gemenskapsrum där man kan äta tillsammans och umgås. Då man har en högtidsdag ska dessa utrymmen kunna användas. I huset ska det också finnas övernattningslägenheter då barn och barnbarn (eller vänner) kommer på besök. Värdar/värdinnor ansvarar för stimulerande aktiviteter.