Ibland tar politik lång tid

2005 lämnade jag ett förslag om Eget Val inom äldreomsorgen. På politikervis kallas det för motion. 2007 beslöt Kommunfullmäktige att säga JA till detta och gav uppdrag till omvårdnadsnämnden, som ansvarar för äldreomsorgen att införa detta. Några partier protesterade, men det blev JA.
Nu 2009 kommer frågan på nytt upp i Kommunfullmäktige och då blir det definitivt så att ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen ska finnas. (Termen Eget Val är samma sak).

Sedan kommer de äldre så småningom att kunna göra sina val. Idén kom 2005 och de äldre kommer att märka av det troligtvis först 2010.

Detta är ett exempel på hur lång tid det kan ta. Men efter fem år kommer troligtvis många äldre att tycka att Kristdemokraternas förslag från 2005 ökar deras livskvalitet i form av att de själva får välja utförare inom hemtjänsten.

Trots lång tid är jag ändå glad över denna "seger"