Ett tufft budgetarbete väntar

Snart drar budgetarbetet igång igen. Prognoserna för kommuner, landsting och staten är dystrare än på många år. Den globala finanskrisen har redan drabbat många som förlorat sina jobb och nu märks det tydligt även i skatteintäkterna.


Så inleder jag en debattartikel som jag skickat till länstidningarna. Jag vill på detta sätt visa på vikten av att vi "för det goda samtalet" och tillsammans kommer fram till de bästa besluten. Den ekonomiska situation kräver att vi arbetar tillsammans och nu kommer de olika partierna att få bevisa vad de menar med solidaritet.

De flesta av oss känner någon som antingen blivit varslad eller redan förlorat sitt jobb. Jag har lyssnat till den gnagande oro som många känner. Farhågan att behöva flytta från sitt hem, att inte kunna försörja sin familj, ja för många varslade handlar det om tusentals tankar som intensivt och tärande söker svar.

För oss som förtroendevalda, vi som valts att ta ansvar för den offentliga ekonomin, innebär denna situation att vi nu arbetar intensivt med att finna de bästa lösningarna.

Vi står inför en tid då solidaritet måste visas och bevisas. Själva ordet kan beskrivas som "att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa." Det finns många önskelistor och vi politiker bidrar gärna med att måla upp den ena visionen efter den andra.

Men nu handlar det om att verkligen fundera igenom hur vi bäst kan stötta och hjälpa varandra. Den välfärd som byggts upp under lång tid kan snabbt raseras genom felaktiga beslut.

Det gäller nu att noga överväga vad pengarna ska användas till. Prioritet handlar om att något går i första hand, annat får ställas tillbaka.

Landets socialförvaltningar har fått se ökade ansökningar om försörjningsstöd. Samtidigt är resurserna begränsade. Skola och äldreomsorg tillhör kommunernas kärnområden och landstingen ser allt ökade sjukvårdskostnader.

Vi som nu arbetar med kommande budgetar kommer att lägga förslag under hösten som kommer att uppröra många. Mycket av det som önskas kommer inte att kunna åstadkommas. Det kommer säkert att bli många protester från vissa grupper, men som politiker har vi uppgiften att se till helheten och fatta beslut som är för det allmännas bästa.

Därför inbjuder alla politiska partier till samtal. Vi är måna om att hålla dialogen med allmänheten och ser gärna ett brett engagemang för att på bästa sätt kunna lösa utmaningarna. För mig som kristdemokrat kommer frågor om äldreomsorgen, sjukvården, det sociala arbetet och skolan att finnas högt upp på höstens agenda. Samtidigt vill jag medverka till att de besparingar som är oundvikliga ska ske på att sådant sätt att verksamheterna kan "övervintra" till dess att skatteintäkterna ökar.

Min drivkraft är att den som har de största behoven ska få det största stödet av samhället. Det handlar nu om att visa solidaritet och ta hand om varandra.