När pengarna inte räcker till

I de flesta kommun- och landstinghus pågår ett intensivt arbete med budget inför kommande år. Ropen om mer bidrag skallar högt. Alla vill ha mer pengar till just sin verksamhet. Som förtroendevalda är det vår uppgift att se till helheten och invånarnas bästa. Det handlar om att prioritera, vilket innebär att något ska ställas först. Konsekvensen är också att något måste hållas tillbaka. Det finns många särintressen, som likt ett dragdjur utrustat med skyddslappar, enbart ser en strimma av vägen framför sig och driver på att de MÅSTE få pengar. I lågkonjunkturen finns det många som behöver samhällets stöd och som kristdemokrat anser jag att de som har största behoven ska få största stödet. Det kommer att innebära att vissa verksamheter får mindre pengar kommande år. Sådana beslut kräver politiskt mod och styrka.