Nu kan du själv välja vårdcentral

Det här inlägget har jag skickat till pressen i Skaraborg med förhoppning att de publicerar det.

Den stora vårdreformen inom primärvården, som vi kallar VG Primärvård, håller nu på att genomföras. Över 1,5 miljoner länsinvånare har sett broschyrer och valblanketter dimpa ned i brevlådan Reformen bygger på flera viktiga principer för oss Kristdemokrater. Den ger invånarna möjligheten att själva göra aktiva vårdval, den lyfter den fram entreprenörer som vill starta egna vårdcentraler och leder till ökad kvalitet och tillgänglighet. Att reformen gillas av oss som tillhör Alliansen är väl knappast en nyhet, men det glädjande är att också socialdemokraterna i regionen aktivt arbetat för reformen. Det har varit ett mycket positivt arbetande mellan de olika politiska partierna och vi har varit nästan helt eniga i frågan. Det är bara vänsterpartiet som röstat nej.

Patienten får ökad makt

Vårdvalet bygger på just ett val. Den som vill lista sig hos en särskild vårdcentral har möjlighet att göra det. För att underlätta valet har den som tidigare gjort ett aktivt val eller som besökt en viss vårdcentral fått ett förslag från regionen om valet. Detta är enbart ett förslag och om man inte själv väljer annan vårdgivare så kommer detta att gälla från den 1 okt då reformen träder ikraft. Allt detta för att underlätta och förenkla valet. Totalt erbjuds nu invånarna 205 vårdgivare. 118 av dem är offentliga och 87 privata. Invånaren kan nu själv få göra sitt val utifrån sina egna önskemål. Detta är ett led i processen att ge patienten ökad makt över vårdsituationen. För att underlätta valet finns också en särskild telefonservice.

Entreprenörer stimuleras

När Västra Götalandsregionen bildades för tio år sedan började man tala om två ben, det ena och största var hälso- och sjukvården och det andra regional utveckling. Vi kristdemokrater har stått för en linje att se även hälso- och sjukvården som en regional utvecklingsfaktor. Detta blir nu också en del av vårdreformen. VG Primärvård ger möjligheten för entreprenörer att utveckla vårdsektorn genom att få vara med i erbjudandet till invånarna på samma villkor som de offentliga vårdgivarna. Ett spännande utvecklingsarbete väntar.

Politiken kan - om man vill

Vårdreformen är ett mycket bra exempel på hur de politiska partierna, tillsammans, har enats kring ett antal viktiga principer. Patienten får nu en helt ny roll och till vissa delar får politikerna kliva åt sidan. Makten överförs till stora delar till invånarna som själva gör valen. Detta är, åtminstone för oss kristdemokrater, ett steg med en färdriktning att lämna över ändå mer beslut och inflytande åt våra invånare. Politikerna och då i första hand regionens hälso- och sjukvårdsnämnder får nu ett särskilt ansvar för uppföljning och kontroll av att vårdgivarna genomför det som de lovat, med såväl god kvalitet som effektivitet. Det är vår gemensamma ambition att denna reform ska leda till en utveckling av vården. Om en patient inte är nöjd med bemötandet så kan denne, på ett enkelt sätt, välja en annan vårdgivare. Därmed har politiken lämnat en ökad makt åt invånarna.