Odla tillsammans - ett led i integration

Odla tillsammans. Lär dig om växter från andra länder. Dela med dig av dina erfarenheter. Se det som en del i integrationsarbetet.

Visst låter idén bra. En av mina vänner som arbetar med integration i Södra Ryd ringde och berättade om behovet av odlingslotter. Efter lite samspråk beslöt jag mig för att föreslå att Skövde kommun tar ansvar för att skapa odlingslotter i Södra Ryd och sedan låta föreningslivet sköta administration etc.

Många som bor i lägenhet har inte tillgång till den egna odlingslotten. Genom att ordna en gemensam yta där människor kan odla tillsammans så kan det ske som en utveckling av det integrationsarbete som pågår i stadsdelen.

Jag tycker att idén är bra och nu ska jag försöka att få kommunen att se till att det blir verklighet.

Kul att bli uppringd och få förslag på goda idéer som gör att vi kan skapa ett människovänligare samhälle.