Fullmäktige biföll motion från Kristdemokraterna

Skövde kommun är på väg att införa ett kundvalssystem inom äldreomsorgen. 2005 skrev jag en motion om detta. Den har sedan varit "på besök" i kommunfullmäktige flera gånger, men av olika anledningar återremitterats för att regelverket skulle ses över. Igår kväll hamnade den på nytt hos kommunfullmäktige och beslutet blev att nu ska kundval införas.

Kristdemokraterna kallar detta för Eget Val. Det innebär att ett monopol kommer att brytas och en ny marknad öppnas för entreprenörer. Men fördelen är framför allt för de äldre som beviljats hemtjänst. Idag har de enbart att acceptera kommunens utbud, men framöver kommer de själva att få bestämma vem som ska utföra denna tjänst.

Har man fått göra aktiva val under hela sitt liv så ska man också få fortsätta med det då man blir äldre och i behov av välfärdens servicetjänster.

Tyvär har det dröjt ett antal år innan KF beslutade att bifalla motionen, men man får tänka "bättre sent än aldrig"