Kultur är bra för folkhälsan

För några år sedan myntade jag begreppet "Kultur på recept". Jag har skrivit motioner till regionfullmäktige och Kristdemokraterna. Nu har regeringen insett att idén inte var så dum och dragit igång ett pilotprojekt.

I Karlavagnen var kulturens betydelse för hälsa diskussionsämne. Allt fler inser kulturens värde. Det viktigaste är dess egenvärde men sedan finns det också en massa annat gott som den för med sig.