Kulturpolitiker utpekas som hot för kulturen

Kulturnyheterna har en serie på gång om "de nya makthavarna". Vi som är lokala och regionala kulturpolitiker verkar anses allmänt okunniga och ha "fel" åsikter. Den som har rätt åsikter kommer från Stockholm eller företräder de stora och "riktiga" institutionerna.

Regeringen förbereder en ny samverkansmodell för de statliga bidragen. Kulturutredningen beskrev den som "portföljmodellen", men regeringen vill snarare kalla det för den nya modellen för kultursamverkan.

Själva idén handlar om att åstadkomma en nationell kulturpolitik där de tre offentliga organen samverkar. Staten, landstingen/regionen och kommunerna ska förhandla om de medlen och tillsammans åstadkomma en nationell utformning av kulturen.

Detta innebär att vi som är lokala och regionala företrädare får ett större inflytande över kulturen. Detta tycks oroa många.

Vi har sagt, och det kan upprepas, vi vill och vi kan ta ett större ansvar för kulturen.

SVT har gjort en enkät bland kulturpolitikerna i de fyra regionerna som är aktuella; Västra Götaland, Region Skåne, Halland och Gotland.

Enkäten finns redovisad på SVTs hemsida och programmen går att se i SVTPlay. Dessutom finns kommentar på Kulturnytt.

Kultur, kulturpolitik, kulturpolitiken