Utveckla vårdnadsbidraget

Är vårdnadsbidraget en flopp eller framgång? För Kristdemokraterna var detta en viktig profilfråga inför valet och argumenten för att ge föräldrar mer tid tillsammans med sina barn anammades av väljarna. Tyvärr blev själva konstruktionen av vårdnadsbidraget så snävt ekonomiskt att för många är det inte möjligt att kunna använda det fullt ut.
Själva idén om ett vårdnadsbidrag är rätt tänkt. Att föräldrar får en möjlighet att vara tillsammans med sina barn är en investering för framtiden. Nu gäller det att utveckla vårdnadsbidraget.
- Höj beloppet
- Utöka tiden
- Stimulera pappor att använda det - men använd en "morot" inte en "piska"
- Låt även andra få använda det - mormor eller farfar t ex
Ledarskribenten i DN som menar att vårdnadsbidraget bör avskaffas har en dålig argumentation för sitt ställningstagande. Vårdnadsbidraget bör inte avvecklas, utan tvärtom, utvecklas.