Högre arvoden för politiker?

Debatten om politikers arvoden rasar vidare. Flera politiker anser att de har för låg ersättning, vilket bland annat uttrycks i GT.se. För många väljare framstår dessa krav som kränkande med tanke på att de själva inte får vardagens ekonomi att gå ihop. Tanken med en förtroendevald är att denne är en "vanlig medborgare" som under en tid lämnar sitt arbete för att kunna tjäna samhället i ett förtroendeuppdrag. Att man ska ha ersättning är det nog ingen som nekar, men frågan är om man ska kunna tjäna mer som politiker än vad man gör i sitt eget yrke. Dagens Samhälle har listat vad KS-O (kommunstyrelsens ordförande) tjänar.

För en tid sedan försökte man att höja politikernas arvoden i Västra Götaland samtidigt som sjuksköterskorna kämpade för att höja sin lön. Förslaget om att ge sig själva ett rejält lönelyft drogs då tillbaka. Ett klokt beslut.

Är det tanken på att tjäna pengar som driver en person att åta sig förtroendeuppdrag så är mitt råd: Engagera dig inte. Det måste finnas en annan inre drivkraft för att vara med i politiken. Om lönen är det viktiga så är det ju inte medmänniskornas situation som sporrar till engagemang. Tyvärr verkar girighet vara inne just nu. En som talar klartext är Barack Obama. Att våga uttala sig om direktörslönerna är modigt.