Rekordlåg ränta skapar möjligheter

Beslutet att ytterligare sänka reporäntan kommer att stimulera ekonomin. En finansminister som håller i pengarna och en riksbankschef som hanterar ränteläget bådar gott. Hushållens konsumtion kommer att stimuleras. Nu gäller det bara att se upp så att det inte blir en ökad inflation.