Ska fildelning tillåtas?

Debatten om fildelningens vara eller inte vara rasar vidare. Internationella medier riktar uppmärksamhet mot Sverige och den nu pågående rättegången mot Pirate Bay. De åtalade anser att det är ett "politiskt skådespel". Film- och skivindsutrins förespråkare talar om "moderna pirater" som rövar annans egendom.

Hur ska man ställa sig i frågan kring fildelning? Det är uppenbart att immaterialrätten ger upphovsrättsinnehavaren den ekonomiska rätten till sitt verk. Den som önskar ta del av verket ska betala för det. Strikt juridiskt så sker ett brott då någon mångfaldigar en annans verk och tjänar pengar på det utan att det gynnar den som skapat verket. Det verkar som att de flesta köper detta resonemang.

Däremot när det handlar om "kopia för eget bruk" så går åsikterna isär. Den som köpt en skiva eller film anser sig ha rätten att kopiera den till ett annat medium, men också låna ut den till någon annan. Däremot ska man inte ta betalt för "lånet". Förespråkarna för fildelning menar att det inte handlar om att bryta mot upphovsrätten då man lånar ut något man själv införskaffat. Problemet blir större då man "lånar" ut sådant som man själv har fått "låna".

Så har jag uppfattat debatten rent allmänt. De politiska ungdomsförbunden har haft olika åsikter i frågan. Även KDU har nu tagit ställning och är för fri fildelning. Jag vet att det legat mycket resonemang bakom beslutetoch att det finns en hög moralisk diskussion inom KDU. Även de unga kristdemokraterna ställer sig nu bakom fildelningen.

Då måste man fråga sig: Är detta en generationsfråga? Är det så att vi som är medelålders eller äldre, helt enkelt inte förstår oss på den nya tekniken och ödmjukt måste konstatera att "vår väg" inte håller? Eller är det så att den unga generationen saknar insikt och leder debatten på fel spår?

Nu riktar jag en konkret fråga, delvis för min egen skull (jag inser att jag måste ta ställning till frågan) och önskar få respons på den:

Vilka är argumenten för att tillåta fildening?


Pirate Bay, Fildelning, Kristdemokraterna, KDU, Media, Politik