Turism - Sveriges nya basnäring

Turistnäringen är på frammarsch. Jag har varit några dagar på Nutek i Stockholm med Nätverket för Regional Turism. Det råder stor optimism och framtidstro i branschen. Förra året var ännu ett framgångsår räknat i antal besökare, pengar som omsattes och etableringar. Det strömmar in kapital till Sverige för byggande av nya anläggningar. Turistnäringens andel av Sveriges totala export är t ex högre än Sveriges samlade personbilsexport. Något man knappast hör i debatten då man kräver "mer pengar till bilindustrin" för att rädda den.

Turismen är en viktig basnäring i Sverige och ökar starkt. Det finns en jättechans för Sverige att stärka sin position som ett turistland.

En trolig trend är "mindre lyx men mera mys" när vi väljer reseanledningar. Vårt natur- och kulturliv är något vi kan vara stolta över.