Värdegrund - och sen?

Vi talar ofta om vår värdegrund. Med detta menar vi det fundament, den bas som vi bygger våra värden på. Om vi saknar en stabil grund så blir bygget ovanpå bräckligt. "En vis man bygger sitt hus på klippan och inte på lös sand". Det är bra att vi har fokus på värdegrunden, men sen då? Vad är det för värden som vi tillför grunden? Vi behöver rannsaka oss, ifrågasätta om våra beteenden och livsstilar verkligen är värden som adderar kvalite´?

Vi talar numera ofta om tre aspekter av hållbar utveckling i vår värdegrund: den ekonomiska, den ekologiska och den sociala hållbara utvecklingen.

Det är lätt att anse att vi har en värdegrund baserad på att "vi ärver jorden från våra föräldrar och lånar den av våra barn" och uttrycker goda ansatser kring miljö- och klimathoten. Men om vi sedan förbrukar jordens ändliga tillgångar, om vi lever ett "slit- och slängliv", om vi smutsar ner våra vatten, förpestar vår luft och ödelägger våra ekosystem - kan vi då nöja oss med att säga att vi har en god värdegrund.

Det är dags att gå vidare från värdegrunden och börja fokusera på välfärdsbyggets förutsättningar för att överleva. Det pekar just nu bara i en riktning - vi måste ställa om våra liv och livsstilar. Det är dags för CHANGE.

Kristdemokraterna, värdegrund, miljö, klimat, hållbar utveckling