Att vara med i EU eller inte

I juni kommer ungefär sju miljoner svenskar att vara röstberättigade för EU-valet. Låt oss verka för att 2009 års val blir rekordstort. Bland många svenskar finns en skepsis till samarbetet i Europa. Det finns fortfarande många som är EU-kritiska. Till och med några som är motståndare. Bland oss kristdemokrater finns många olika uppfattningar om EU, men vi har enats kring att vi har större möjlighet att påverka om vi är med än om vi står utanför. Subsidiaritetsprincipen är oerhört viktig för kristdemokratin. Den säger inte att beslut ska fattas på så låg nivå som möjligt, utan den talar om den lägsta men "effektivaste" nivån. I många fall är det köksbordsdemokratin som ska råda, men i andra fall är det effektivast om vi har samma regler i hela Europa. Kristdemokraterna har antagit ett Europapolitiskt program som bl a uttrycker vikten av ett internationellt samarbete. "Klimatförändringarna, säkerhetshoten från organiserad brottslighet och terrorism, människohandel och barnpornografi, energitillgången, flyktingsituationen, konkurrens om råvaror och insatser för att minska fattigdomen i världen är bara några av de stora utmaningar som ingen enskild nation klarar att möta ensam. Utmaningar där den europeiska unionen med gemensam kraft kan agera och bidra till förändring."
För Kristdemokraterna finns nu ett antal utmaningar innan den 7 juni.
- Sluta upp kring Ella Bohlin som partiets främste företrädare i valrörelsen
- Verka för att många röstar på kristdemokraterna
- Vara med och skapa ett starkt kristdemokratiskt lag i Europaparlamentet

Kristdemokraterna, EU-valet, Ella Bohlin