De flesta statsråd får bra betyg

Sverige befinner sig på många sätt i kris. Det är under stora påfrestningar som ledarskap prövas. Särskilt påtagligt var detta i samband med tsunamikatastrofen för fyra år sedan. Den svenska regeringen förmådde inte att ge ett drabbat folk det stöd som de behövde. Då plötsligt dök kungen upp på arenan och uttalade sig på ett sådant sätt att man verkligen lyssnade till honom och han framstod som en samlande kraft för nationen.
Nu har Aftonbladet låtit svenskarna betygsätta alliansregeringen. Fjorton av statsråden får godkänt och några av ministrarna framstår i en klass för sig själva. Anders Borg verkar ha ett starkt stöd. Det är glädjande att stödet för Mats Odell har ökat. Han har gjort ett mycket gott jobb i samband med finanskrisen. Våra övriga kristdemokratiska statsråd Göran Hägglund och Maria Larsson har arbetat oförtröttligt på socialdepartementet under de gånga två åren och levererat mängder med konkreta förslag och åtgärder. Tyvärr verkar inte svenska folket ännu ha förstått vilken stor betydelse det är att ha två kristdemokratiska ministrar som ansvarar för de sociala frågorna. Frågor kring barn, familjer, hälso- och sjukvård, äldrefrågor, ja det som vi ofta uppfattar som trygghetsfrågor ansvar kristdemokraterna i regeringen för.  Jag är övertygad om att de framöver kommer att bli rikligen lovordade för de berömvärda insatser som de gjort hittills. Och mycket återstår.