Föräldrar behöver stöd

Idag presenterar Inger Davidsson sin utredning om föräldrastöd (GP). Hon presenterar en rad förslag och åtgärder allt med syfte att stötta föräldrar. Jag har under många år rest omkring och mött föräldragrupper och bland annat talat om vikten av att sätta gränser. Något som många föräldrar har svårt att göra. Tjatet om "alla andra får" gör att man kan känna sig vilsen och inte riktigt veta hur man ska hantera situationen. Att då t ex ha en föräldragrupp i barnens klass som ses regelbundet och tar upp aktuella frågor har hjälpt många föräldrar. Davidssons många idéer lämnas nu till regeringen och förhoppningsvid leder detta till en stärkt föräldraroll. Alla föräldrar behöver stöd. Hela utredningen finns på regeringens hemsida.