Krig har bara förlorare

Det är upprörande och sorgtyngt att ta del av rapporterna från Gaza och andra krigsplatser i världen. Det finns bara förlorare i krig. Särskilt går våra tankar till alla de barn och kvinnor som oförskyllt drabbats av krigets vedermödor. I går tog jag del av den norske läkaren Mads Gilberts SMS från ett sjukhus i Gaza och hans beskrivning av "en dag på jobbet" var bland det värsta man kan läsa.

Uppsala universitet har en intressant databas (Uppsala Conflict Data Program) kring världens konflikthärdar. Genom att verka för freds- och konfliktforskning kan Sverige aktivt medverka till att skapa en bättre värld. Men kunskap räcker inte alltid. Krig måste väl anses föras mot bättre vetande. Ändå bra att svenska initiativ tas och att många utbildas inom detta område.

Tyvärr kan man konstatera att det pågår alldeles för många väpnade konflikter, att civilbefolkningen alltid drabbas värst, att krig aldrig för med sig något gott och att fred och försoning framstår som några av våra absolut viktigaste frågor.

Flera av bloggarna bl a på www.kdbloggar.se skriver initierat om konflikten i Gaza.
Lilith Svensson

Kan bara hålla med om hur sorgligt det är med krig. Krig är ett oerhört barbariskt sätt att lösa en konflikt på. Tänk att vi fortfarande i vårt "moderna" och "upplysta" samhälle sysslar med sådant. Inte särskilt civiliserat.