Oseriösa insamlingar ökar

Vår givmildhet är stor. Miljoner kronor samlas årligen in till olika välgörenhetsorganisationer (90 000-konton).  De allra flesta gör ett gott arbete. Men Aftonbladet varnar för att antalet oseriösa insamlare ökar. Organisationen Frii, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, har en lista över ett antal organisationer på en "varningslista". Det är organisationer som inte uppfyller etiska krav som krävs för att få ett så kallat 90-konto.

Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) avgör vem som får använda ett 90-konto. Bland deras krav finns att den insamlande organisationen ska upprätta årsredovisning med revisionsberättelse, alltså att det ska finnas insyn. Minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet som de uppger vid insamlingen. Ändamålet för insamlingen och metoderna kring den ska vara etiskt genomförda. I Sverige finns ca 350 organisationer med 90-konto.
Att pengar som ska gå till välgörenhet hamnar i organisationens egen administrativa ficka är upprörande.

I många länder finns det skatteavdrag då man lämnar bidrag till välgörenhet. Alliansregeringen har i sitt manifest uttryckt: Vi vill stimulera donationer från privatpersoner och företag till ideella organisationer och forskning. Därför vill vi pröva möjligheten till avdragsrätt för detta. En av våra riksdagsledamöter som drivit detta är kristdemokraten Mikael Oscarsson. Men oavsett skatteavdrag eller inte så bygger all välgörenhet på förtroende. Man måste kunna lita på att de som samlar in pengar till ett visst ändamål verkligen ser till att medlen också går dit. Det känns tryggt att ge till kyrkornas verksamhet då dessa bygger på hederlighet.