Är man populist för att man har en politik för vanligt folk?

Göran Hägglunds tal i Almedalen har väckt känslor. Många bloggare har reagerat på den kristdemokratiske partiledarens tal som till stora delar formulerade en politik för "vanligt folk".

Det finns grupper som gärna vlil definiera sig som annorlunda. De som går utanför normen, vill väcka uppmärksamhet genom just att vara olika eller annorlunda. "Lagom" är inget för dem. De politiker som vänder sig till dessa attraherar självklart en del av väljarna.

Samtidigt så finns det mängder av "vanliga människor". De trivs rätt så bra med livet. Sköter jobbet och tar hand om sin familj. De umgås med sina vänner och är inte särskilt radikala eller "tar plats".

Göran Hägglund har nu lyckats med att vara talesmän för dessa män och kvinnor som lever "Svensson-liv". Att detta upprör många som vill betona "det annorlunda" märks inte minst i bloggosfären. 

Varför detta intresse för Göran Hägglund? Jo, troligtvis för att han lyckas formulera en politik för "vanligt folk".Det gör nu att "ovanligt folk" känner sig oroade. Kristdemokraterna kanske är det parti som tar för sig av de "vanliga" väljarna?

Det har sagts "syns man så finns man" och "all publicity is good publicity". Även om flera av bloggarna egentligen inte alls håller med Göran Hägglund så bidrar de till att lyfta fram hans politik för "vanligt folk".

Intresserad att läsa några bloggares åsikter? Johdan, Josh Lyman, Tankar i natten, Erixon, Jonas Morian, 
 
Även Marcus Birro tillför ytterligare ved på brasan.