Skatteavdrag för gåvor

Den här insändaren publiceras under veckan i tidningar i Skaraborg:


Det är nu dags att införa skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer. Kristdemokraterna har länge drivit denna fråga. Alliansregeringen har tillsatt en särskild utredare (gåvoincitamentsutredningen) och ett förslag lämnades nyligen. Kristdemokraterna kräver nu ett lagförslag som medger avdrag för gåvor till ideella organisationer. Det kan t ex handla om Röda Korset eller forskningsstiftelser.


Göran Hägglund har i flera av sina senaste tal lyft fram vikten av civilsamhället. Det finns många organisationer som gör en stor samhällsinsats, helt frivilligt. Han la i samband med sitt tal i Almedalen fram ett program för att stärka civilsamhället. Den socialistiska politiken har resulterat i att det civila samhället har försvagats. Kristdemokraterna vill se mer av självständighet och mindre politiskt klåfingrighet. Det civila samhället ska inte vara statens förlängda arm, men känna ett stöd att man utför ett viktigt arbete. Organisationer som Naturskyddsföreningen, Rädda Barnen, kyrkornas biståndsarbete och många andra verksamheter kommer att stärkas med hjälp av de kristdemokratiska förslagen.

Jussi Mansikka

Det låter ju fint att stärka det civila samhället, men jag noterar att du inte alls berör de problem som utredningen pekat på. Vadan detta strutsliknande beteende?