Rikstinget formar Kristdemokraternas politik

Som vanligt är det en höjdpunkt att få åka på riksting. I år handlar det om att finjustera politiken. Det som är kännetecknande för partiet: familjens betydelse, en god hälso- och sjukvård, värna den lilla människan, och tron på den egna människans förmåga att fatta egna beslut, samtidigt som vi värnar miljön, företagarnas villkor och i år fick kulturen ett ovanligt stort utrymme i Göran Hägglunds inledningstal.
Maria Larsson i talarstolen
Jag hade förmånen att få leda rikstinget som ordförande. Vid min sida Monica Selin som var 1:e v ordf och Patrick E. Vigren som var 2:e. Vi har kämpat mycket gott tillsammans. Att leda fram till beslut då 296 ombud är aktiva och har mängder av synpunkter på de 255 motionerna gör ordförandeskapet spännande.