Rikstinget inleds i Västerås

En av årets stora höjdpunkter för Kristdemokraterna är rikstinget - vår årskonferens. I år är det 47:e gången, 296 ombud ska behandla 255 motioner.

Jag har den stora förmånen att få leda rikstinget som ordförande. Det känns både spännande och utmanande. Att vara politiker är att vara förtroendevald, alltså bygger allting på förtroende. Att få leda förhandlingarna är ett mycket stort förtroende som visats och det glädjer mig att få ett sådant stöd i det egna partiet.

Under de senaste åren har jag blivit inbjudan i olika sammanhang för att vara ordförande. En del upplever det svårt att sitta mötesordförande och särskilt vid årsmöten. Det har gett mig många värdefulla kontakter och kunskaper. Ofta är det något intressant föredrag eller diskussion som pågår och som man "snappar upp".

Svt 24 sänder direkt från rikstinget så många kan följa förhandlingarna på det sättet.


Kristdemokraterna, riksting, politik