Human Rights Day

I dag uppmarksammas Human Rights Day och jag har formanen att fa vara i Sydafrika och besoka Robben Island och fangelset dar Nelson Mandela var frihetsberovad. Igar var jag pa District Six Museum och hade ett intressant samtal med museipersonalen. Under apartheidtiden deporterades mangder av manniskor. De tvingades att flytta fran sina bostader for att lamna mark at andra. Da hette det att utvecklingen kravde detta.

Nu har museet en utstallning kring "Forced removals" och har en stor utstallning infor Fotbolls-VM. De staller fragan om vem som har ratt att krava att nagon annan tvingas att flytta for att en sportarena ska byggas? Overallt i Sydafrika dar fotbollsmatcherna ska avgoras sa byggs det. Museet forsoker att fanga den enskilda manniskans rost och gora denna uppmarksammad.

Human Rghts Day ar inte bara en symbolhandling for att peka pa allas lika rattigheter, men ocksa en rejal utmaning att vi alltid har fokus pa fragan. Den ar lika aktuell idag som nagonsin tidigare.

(Jag skriver detta pa en "engelsk" dator och darfor kraver det lite tankemoda att folja med...)