Interpellationer om rymdforskning och filmproduktion

Det finns många sätt som man kan driva politiska frågor. Idag skriver jag interpellationer.

 För en tid sedan var vi på studiebesök på Volvo Aero i Trollhättan och tog del av deras forskning kring rymdteknik. Detta resulterar nu i att jag följer upp besöket och skriver en interpellation till nästa regionfullmäktige.

Förra månaden ställde jag en fråga om alkohol eller inte vid representation. Jag är rätt så ensam om, verkat det som, att tycka att man kan representera utan alkohol. Det blev en rätt eldig debatt och några var riktigt sura på mig för att jag tar upp sådana frågor till allmän debatt. För mig är det viktigt att att man verkligen diskuterar vad skattebetalarnas pengar går till. Då handlade det bland annat om hur möten går till i filmbranschen. Nästa regionfullmäktige så blir det ännu en "filmfråga", men nu skriver jag om vilken betydelse som Film i Väst, vårt egna filmproduktionsbolag, har haft för näringslivsutvecklingen.

Man vet aldrig i förväg vilken uppmärksamhet som en interpellation kommer att väcka. Förhoppningsvis är det fler som inser att vi kristdemokrater är engagerade inom alla verksamhetsområdet. Att utveckla näringslivet ger förhoppningsvis ökade intäkter och dessa behövs för hälso- och sjukvårdens verksamhet.