Många godbitar i kulturutredningen

Förnyelseprogrammet som Kulturutredningen föreslår innehåller många positiva delar. Jag vill kort kommentera någa av förslagen.

1. Estetiska läroprocesser. Kulturutredningen lyfter fram vikten av kultur i skolan. Som Sveriges största arbetsplats är den också en stor kulturinstitution och eftersom alla barn finns i grundskolan har den självklart ett stort ansvar. Men även de estetiska ämnena har stor betydelse i gymnasieskolan. Förhoppningsvis har Kulturutredningen också satt sina spår inom utbildningsdepartementet inför den kommande gymnasiepropositionen.

2. Kultur och hälsa. För några år sedan myntade jag begreppet "Kultur på recept". Tyvärr var inte tiden mogen för att få en kulturell motsvarighet till "Fysisk Aktivitet på Recept" (FAR). Min idé behöver nog beforskas mer innan en kulturell förskrivning kan bli en realitet både som förebyggande och behandlande insatser. Det är glädjande att läsa kulturutredningens bestämda uppfattning att kultur har betydelse för hälsan. 

3. Civilsamhällets betydelse. Utredningen lyfter också fram civilsamhällets betydelse. Man ska inte på något sätt negligera institutionernas ansvar och betydelse, men dagligen är det tusentals människor som i föreningsform utövar eller tar del av ett rikt kulturliv runt om i landet. Idén om att gå vidare med överenskommelser likt de som åstadkommits inom det sociala området är tänkvärt.

4. Trossamfunden som kulturbärare. För mig som företrädare och engagerad i frikyrkan är det verkligen ett erkännande när en statlig utredning slår fast att "trossamfunden spelar en betydelsefull på kulturområdet". Det är ett erkännande att även kyrkor är viktiga kulturbärare. Ofta talar man om musikskolans betydelse för det "svenska musikundret" men jag undrar om inte kyrkorna också haft stor betydelse för alla de unga, duktiga förmågor som agerar på scenerna.

Portföljmodellen är också ett erkännande att vi kulturpolitiker i kommuner och regioner (landsting) kan ta ett stort ansvar. Detta har jag skrivit om tidigare och kommer säkert att återkomma till igen. Min tolkning är att detta innebär att vi går till en nationell kulturpolitik där tre offentliga parter kommer överens om medlen till kulturen. Vi har kommit en bit på väg i Västra Götalandsregionen och hoppas att nu få vidareutveckla vår modell.

Jag återkommer om fler synpunkter av kulturutredningens förslag.

kultur, kulturutredningen, estetiska processer, trossamfund, civilsamhället