Ny skattechock för bönderna

LRF är på krigsstigen och rasar mot tankarna på en höjd dieselskatt. Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund (LRF) hävdar att det är "en krigsförklaring".

Många bönder har stora förhoppningar till alliansregeringen. Vi har lovat att verka för att svensk jordbrukspolitik inte ska ha en sämre konkurrenssituation än sina europeiska kollegor.

Inför den kommande klimatpropositionen kommer troligtvis stora grupper i samhället att få dra sitt strå till stacken. Det är också min bedömning efter att ha samtalat med ett antal jord- och skogsbönder att det finns en stor förståelse för en miljöanpassning av jordbruket. Inom den "gröna näringen" finns förutsättningar också för att skapa tusentals nya jobb.

Däremot anser nu bönderna att en höjning av dieselskatten och andra skattehöjningar skulle slå hårt mot näringen, men också mot oss konsumenter.

Den stora risken med en försämring av det svenska jordbrukets möjlighet att konkurrera är att många konsumenter kommer att välja billigare produkter från andra länder. Om detta blir fallet så är ju idén med att förbättra miljön i Sverige rent kontraproduktiv då den globala miljön försämras.

Bönderna ryter till och regeringen har chansen att fundera ett varv till innan riksdagen tar beslutet.

Frågan har många dimensioner och behöver en ordentlig debatt. Min uppfattning är att den svenska jordbruksrörelsen är mycket intresserad av att delta i klimatsamtalen och ett fortsatt samtal är önskvärt.

LRF, Klimatproposition, SvD, Dagen