Skolmassaker igen - vad man sår får man skörda

Ännu ett ohyggllgt och oförklarligt våldsdåd har ägt rum. Denna gång är det tyska Winnenden som är en stad i chock. Varför en 17-åring skjuter ihjäl 13 personer (några medier rapporterar 15) och orsakar livslångt lidande för många fler är nog en fråga som vi aldrig får svar på.

Jag har ägnat stor del av mitt liv åt att resa runt och föreläsa och samtala med föräldrar och skolelever om mediers påverkan. Det finns en stor "avtrubbningseffekt" då vi tar del av våldet i medierna. Den avsky som våld och krig borde föranleda har omvandlats till underhållningsvåld. Då en familj ska ha en filmkväll är det inte ovanligt att våld och övergrepp ingår i utbudet.

Vilka signaler skickar det till unga människor om vi betraktar våld som underhållning? Om man blir belönad i spelen ju fler man skjuter eller kör på, vad säger det om attityden till våld och ansvarslöst bilkörande? Om man ständigt ser hur man slår på en annan person, utan att det ger synliga skador, kan då barn få intrycket att kroppen tål så mycket stryk som skildras i filmen? Om man ser att många får makt genom att använda vapen, ger det då en signal att även jag blir stark om jag har tillgång till vapen?

Denna typ av frågor har inga exakta svar, men måste ställas.

Jag är övertygad om att det fins en lag om sådd och skörd. Det man sår får man skörda. Om man ständigt tar in en massa "skräp" i sin inre sinnesvärld, är det lätt att detta blir en del av ens egen norm och att en "avtrubbning" sker.

De flesta barn tycks kunna skilja mellan fantasi och verklighet. De flesta som ser underhållningsvåld går inte ut och sparkar ned sina kamrater. Men tyvärr finns det alltför många som inte klarar av att inse konsekvenserna av sitt handlande.

Jag tror inte att den tyske 17-åringen insåg vilket enormt lidande han skulle orsaka genom våldshandlingarna i Winnenden. Hade han förstått detta och haft förmåga till empati, hade han aldrig tagit med ett vapen till skolan och tragedin aldrig ägt rum.


GP, Dagen,  Skolmassaker, SvD,  DN, Kristdemokraterna

Tobbe

Ännu en som uppenbart blandar ihop psykiska störningar med undehållningsvåld där denna avvikelse som har en djup fysisk och själslig orsak lättast förklaras med ... det var underhållningsvåldets fel ... !?.

Svante Stål

Underhållningsvåldet har fullkomligt exploderat från -70-talet och framåt.

Jag tror att alla vi som levt så länge att vi upplevt världen före dess vet att våldets karaktär helt har förändrats sedan dess. Före 70-talet fanns självklara regler som "två mot en är fegt", en kamp avblåstes när ena combatanten gav sig eller fick en blåtira. Ingen skulle drömma om att sparka på en liggande person, hoppa på huvudet på någon, att i grupp misshandla helt oskyldiga människor, att gå in på en skola och skjuta ner så många som möjligt på så kort tid som möjligt.

Dagens uppväxande släkten har matats med brutalt och kriminellt våld i en sådan grad att självklara hedersbegrepp helt har försvunnit. Fegheten vi sett under senare årtiondens våldsbrott är helt extrem men tycks inte bekomma yngre människor speciellt mycket. Det är ett helt annat set av moralregler som lärts in. En sån som Tobbe i inlägget ovan ser inte det vi ser; för honom är det bara psykiska störningar bakom, för han vet inte att den typ av våld som finns idag inte ens fanns i fantasins värld för 40 år sedan.

Se gärna min blogg, mingrundademening.blogspot.com med bl.a. "Nollvision mot våld".