Stort idé-flöde på kristdemokratiskt kulturrådslag

Det blev en livlig diskussion då kristdemokratiska kulturpolitiker möttes i riksdagshuset för ett kulturpolitiskt rådslag. Keith Wijkander som varit huvudsekreterare för Kulturutredningen höll en mycket intressant beskrivning av processen kring utredningen och dess förslag.

Dan Kihlström, kristdemokraternas representant i riksdagens kulturutskott stod som värd för dagen som initieras av ett samarbete mellan den kristdemokratiska SKL-gruppen (Sveriges Kommuner och Landsting) och riksdagsgruppen. På så sätt kunde kommunala, regionala och nationella kulturpolitiker mötas för att dryfta angelägna frågor inom dagens och morgondagens kulturpolitik.

Mia Frisk, som är ordförande i Jönköpings läns Utildnings- och kulturberedning och jag som är vice ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd stod som inbjudare tillsammans med Dan Kihlström. Både jag och Mia har deltagit i referensgrupper som regelbundet träffat Kulturutredningen.

Det blev en frisk debatt om både stort och smått. Vi fick med oss mängder med idéer kring den fortsatta beredningen av remissprocessen av Kulturutredningen som pågår fram till 19 maj.

Utan att gå händelserna i förväg kan man säga att tolkningen av samtalen var t ex:
- Gå vidare med portföljmodellen
- Fundera kring de föreslagna målen och se om man inte ska uttrycka en "inriktning/färdriktning" snarare än abstrakta mål
- Gör en närmare koppling mellan kultur och hälsa
- Klartecken för fortsatt stöd för folkbildning
- Framgång att trossamfunden lyfts fram av utredningen
- Fundera vidare kring finansieringsmöjligheter från spelmarknaden
- Gå vidare med den statliga samordningen
- Stärk det civila samhällets betydelse för kultur

Dessutom blev det många inspel inför det kommande kommunala handlingsprogrammet inför valrörelsen 2010.

Mia avslutade dagen med att informera om att kristdemokraternas partistyrelse besluta tillsätta en arbetsgrupp för att utforma ett kulturpolitiskt handlingsprogram som hon ska vara ordförande för.

Deltagarna reste hem med inspiration och utmaningar att arbeta vidare med de kulturpolitiska frågorna.