Vi behöver varandra

Vi gör varje dag en mängd val. Några är väl genomtänkta, andra mer slentrianmässiga. Vi kan välja att göra goda insatser och vi kan välja att avstå från att ställa upp för en medmänniska.

Jag har engagerat mig som politiker därför att jag vill åstadkomma förändring. Jag vill ta ansvar och visa att jag bryr mig om samhällsutvecklingen.

Kristdemokraterna har skapat en devis - Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. Med det vill vi betona att stora beslut börjar ofta med små steg. Vi vill skapa ett samhälle där vi har gemenskap med varandra.

Så här inleder Göran Hägglund sin berättelse om trygghet: "I ett tryggt samhälle bryr vi oss om varandra. Vi har tid, ser varandra och vågar sätta gränser. Vi lever i gemenskap - och växer i ansvar, i det stora och i det lilla. Det ger mod att stå upp och hjälpa me skapdmänniskor. Tillsammans skapar vi det goda samhället. Varje dag kan vi göra skillnad - samtidigt vet jag att mitt värde som människa inte består i hur mycket jag kan uträtta - jag är värdefull just som jag är."

Vill du läsa mer: www.kristdemokraterna.se.

Göran Hägglund, Kristdemokraterna, Trygghet