Alf Svensson - en lysande retoriker

Ikväll trollband Alf Svensson publiken som hade kommit till Stadsbiblioteket i Göteborg för att vara med på ett kampanjmöte inför EU-valet. Alf Svensson talade om EU som ett fredsprojekt och vikten av att bygga EU på värden. Ännu en gång visade han med tydlighet att han är en av Sveriges största retoriker.Kvällen inleddes av Ella Bohlin som engagerat pekade på de hjärtefrågor som driver henne. Hon avslutade med att skildra några upplevelser hon gjort i mötet med vitryska ungdomar som kämpar för demokratin. Hennes engagemang smittar av sig och hon talar med både tydlighet och auktoritet. Alf och Ella har båda det gemensamt att de går hem hos breda grupper. Unga människor gillar Alf och äldre gillar Ella. Men unga gillar också Ella och ser henne som en förebild.

Dessa båda drar ett stort lass i valrörelsen men rapporterna från Sofia Modigh, Christina Doctare, Per Landgren och Tuve Skånberg tyder också på att kampanjen har framgång. I Skaraborg har jag och Holger Gustafsson försökt att vara på många platser och synas i vimlet.

Tillsammans kan vi! Vi bör sikta på två mandat under de kommande fem åren!