Din makt som konsument är stor

Köp ekologiskt! Köp rättvisemärkt! Denna typ av uppmaningar har lett till att många konsumenter väljer livsmedel med denna typ av etiketter. Därmed framför man också ett budskap till marknaden: Jag vill ta ansvar och markerar detta genom mina inköp.

På en marknad råder efterfrågan och tillgång. Det som efterfrågas görs tillgängligt. Om efterfrågan saknas och ingen köper en vara så försvinner utbudet på marknaden.

Jag tror att ibland ska man lagstifta, men konsumentmakten är stor och kan göra en verklig skillnad.

Kristdemokraterna ställer krav på märkning av produkter, t ex ska det tydligt framgå om en gröda är genmodifierad så ska en tydlig GMO-etikett finnas med. Likaså ska alla grödor ha ha en tydlig markering med ursprungsland.

Inför EU-valet framstår konsumentfrågorna som allt viktigare. Självklart tror jag att politikerna har ett ansvar, men jag påstår att den verkliga makten har konsumenten,

Påverka marknaden nästa gång du går in i en butik och köper en vara. Välj klimatsmart!

EU-valet. GMO, Kristdemokraterna, Konsumentmakt
sussi

är inte det gemensamt för all partier idag? skulle vilja se det partiet som vågar gå imot det ...