Kundvalssystem inom äldreomsorgen på G

Ikväll kommer Kristdemokraterna i Skövde att vinna ännu en seger. Eller rättare sagt de äldre. 2005 skrev jag en motion om Eget Val, dvs att den som har hemtjänst ska själv kunna välja vem som ska utföra tjänsten. Idag har kommunen monopol på detta.

Idén är att ett antal företag ska kunna erbjuda sina tjänster till de äldre. En katalog som presenterar företagen tas fram och de äldre väljer själva vem som ska komma in i deras hem och utföra olika biståndsbedömda sysslor.

Tyvärr måste man konstatera att ibland tar det tid i politiken. Men jag är glad över att fått stöd i detta. Vissa socialdemokrater rasar över förslaget och vill hänga kvar vid monopolet.

Kristdemokraterna, kundvalssystem, Skövde
Mamma Lunnergård

I Sollentuna är vi också på G med LOV onom hemtjänst och äldreboende.